Hình ảnh

Chùm ảnh: Nghi thức Quá đường – kinh hành tại Đai giới trường Việt Nam Quốc Tự
09/05/2018 07:07 (GMT+7)
Kích cỡ chữ: GiảmTăng
Sáng ngày 08/05/2018, sau chương trình lễ khai mạc Đại giới đàn Trí Tịnh, các giới tử Tỳ-kheo và Sa-di tại Đại giới trường Việt Nam Quốc Tự  đã thực hành nghi thức Quá đường – kinh hành một cách trang nghiêm. 
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại đây:

TND_6903_190930595.jpg
Đại chúng xếp hàng vào quá đương

TND_6905_496226272.jpg

TND_6912_152767035.jpg
Giới tử đến nhận thức ăn

TND_6897_249184609.jpg

TND_6915_751532088.jpg

TND_6917_626290937.jpg
Chánh niêm ngồi vào vị trí đã được xếp đặt

TND_6921_435704683.jpg

TND_6925_531132809.jpg

TND_6936_887419231.jpg
Tiến hành nghi thức cúng Quá đường


TND_6937_873629030.jpg
Phần cơm của mỗi giới tử.

TND_6940_513575354.jpg
Chư tôn đức Quản giới tử hướng dẫn đại chúng cúng quá đường

TND_6941_182412970.jpg

TND_6943_273645182.jpg

TND_6946_137131450.jpg
Giới thử thọ giới Tỳ kheo

TND_6949_607263133.jpg
Giới tử thọ giới Sa Di

TND_6952_941421310.jpg

TND_6960_324122172.jpg
Chư giới tử tâp trung Tổ đường tiến hành nghi thức kinh hành

TND_6964_878538319.jpg

TND_6987_912199460.jpg
Chư giới tử kinh hành

TND_6990_521592213.jpg

TND_6991_605503182.jpg
Chư giới tử kinh hành từ Tổ đường lên Chính điện

TND_6994_848048020.jpg

TND_7001_495449692.jpg
Trang nghiêm chánh niêm 

TND_7012_360986195.jpg

TND_7019_389122260.jpg

TND_7031_174009816.jpg
Chư giới tử Sa Di kinh hành

TND_7036_284513411.jpg

TND_7047_203724032.jpg

TND_7050_125355635.jpg
Hồi hướng, lễ  Tổ và hoàn mãn

Ngộ Dũng

vistor counter
Label
vistor counter
  • ©2020 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh
  • Chỉ đạo thực hiện: Hòa thượng Thích Trí Quảng
  • Email: ghpgtphcm@gmail.com
  • Ghi rõ nguồn phatgiaotphcm.vn khi sử dụng thông tin từ website này.