Hình ảnh

Chùm ảnh: Lễ khai mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức PL.2557-DL.2013
12/09/2013 09:38 (GMT+7)
Kích cỡ chữ: GiảmTăng
Đúng 8 giờ sáng nay, 11-9-2013 (8-8 Quý Tỵ) Đại Giới Đàn Quảng Đức PL.2557-DL. 2013 do GHPGVN TP.HCM tổ chức đã trọng thể khai mạc tại Đại giới trường chùa Huê Nghiêm, quận 2.
Lễ khai mạc Đại Giới Đàn Quảng Dức được sự quang lâm chứng minh của: HT.Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM; HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ; HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Viên Giác: HT.Thích Giác Tường, đồng UV thường trực HĐCM; HT.Thích Tắc An; HT.Thích Viên Minh; HT.Thích Giác Ngộ; HT.Thích Giác Cầu, đồng thành viên HĐCM; HT.Thích Trí Quảng, Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng BTC Đại giới đàn; HT.Thích Thiện Tánh, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, Phó BTC Đại giới đàn; HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; HT.Thích Huệ Minh, HT.Thích Như Niệm, UV Thường trực HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM, Phó BTC; HT.Thích Giác Hà; HT.Thích Minh Chơn;HT.Thích Minh Thông;  HT.Thích Tịnh Hạnh; HT.Thích Như Tín; HT.Thích Thiện Đức, đồng Phó BTS GHPGVN TP.HCM, đồng Phó BTC; cùng chư tôn đức trong HĐCM; HĐTS; Hội đồng Thập sư Tăng; BTS GHPGVN TP.HCM; BTS GHPGVN 24 quận, huyện; cùng như chư tôn Tăng chứng minh...

Về phía chư Ni có sự hiện diện của Ni trưởng TN.Tịnh Nguyện, Phó thường trực Phân ban Đặc trách Ni T.Ư; Ni trưởng TN.Tịnh Hạnh, Phó Phân ban Đặc trách Ni giới T.Ư; Ni trưởng TN.Ngoạt Liên, Phó Phân ban Đặc trách Ni giới T.Ư; Ni trưởng TN.Như Châu, Trưởng Phân ban Đặc trách Ni giới TP.HCM; cùng chư tôn đức trong Hội đồng Thập sư Ni; cùng chư tôn đức Ni trong BTC và gần 1.400 giới tử Tăng Ni.

Hình ảnh lễ khai mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức tại giới trường chùa Huê Nghiêm, quận 2:

IMG_6180.JPG

IMG_6182.JPG

IMG_6185.JPG

IMG_6187.JPG

IMG_6188.JPG

IMG_6194.JPG

IMG_6195.JPG

IMG_6197.JPG

IMG_6199.JPG

IMG_6200.JPG

IMG_6202.JPG

IMG_6203.JPG

IMG_6210.JPG

IMG_6214.JPG

IMG_6216.JPG

IMG_6217.JPG

IMG_6219.JPG

IMG_6221.JPG

IMG_6228.JPG

IMG_6233.JPG

IMG_6234.JPG

IMG_6235.JPG

IMG_6236.JPG

IMG_6239.JPG

IMG_6242.JPG

IMG_6243.JPG

IMG_6244.JPG

IMG_6245.JPG

IMG_6249.JPG

IMG_6263.JPG

IMG_6269.JPG

IMG_6271.JPG

IMG_6272.JPG

IMG_6275.JPG

IMG_6280.JPG

IMG_6304.JPG

IMG_6308.JPG

IMG_6312.JPG

IMG_6321.JPG

IMG_6325.JPG

IMG_6328.JPG

IMG_6334.JPG

IMG_6337.JPG

IMG_6342.JPG

IMG_6343.JPG

IMG_6344.JPG

IMG_6347.JPG

IMG_6354.JPG

IMG_6359.JPG

IMG_6365.JPG

IMG_6366.JPG

IMG_6369.JPG

IMG_6373.JPG

IMG_6379.JPG


Đăng Huy
Xin nhấn F5 đe xem hình ảnh mới nhất !


vistor counter
Label
vistor counter
  • ©2020 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh
  • Chỉ đạo thực hiện: Hòa thượng Thích Trí Quảng
  • Email: ghpgtphcm@gmail.com
  • Ghi rõ nguồn phatgiaotphcm.vn khi sử dụng thông tin từ website này.