Ban Nghi Lễ

Thành phần nhân sự Ban Nghi Lễ THPG TP.HCM NK VIII (2012-2017)
23/01/2013 08:37 (GMT+7)
Kích cỡ chữ: GiảmTăng
Thành phần nhân sự Ban Nghi Lễ GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ VIII (2012-2017) theo quyết định số 511 / QĐ.THPG ngày 16/11/2012 gồm 15 thành viên do Thượng tọa Thích Lệ Trang làm Trưởng Ban.

 

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

BAN NGHI LỄ

THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP. HỒ CHÍ MINH

NHIỆM KỲ VIII (2012 – 2017)

==============================================

 

Theo Quyết định số  511  /QD.THPG ngày 16 11  /2012

 

 

 

1.          

Trưởng ban:

Thượng tọa THÍCH LỆ TRANG

2.          

Phó ban kiêm Thư ký:

Thượng tọa THÍCH QUẢNG CHƠN

3.          

Phó Thư ký:

Đại đức THÍCH TRÍ THÔNG

4.          

Trợ lý :

Đại đức THÍCH MINH HOÀNG

 

CÁC ỦY VIÊN

5.

Hòa thượng Thích Thiện Đắc

6.

Thượng tọa Thích Thanh Tùng

7.

Thượng tọa Thích Trung Phú

8.

Thượng tọa Thích Nhất Quang

9.

Thượng tọa Thích Phước Huệ

10.

Thượng tọa Thích Thông Đức

11.

Thượng tọa Thích Đồng Văn

12.

Đại đức Thích Giác Nhuận

13.

Đại đức Thích Minh Quang

14.

Ni trưởng Thích nữ Như Nguyệt

15.

Ni sư Thích nữ Tắc Sen

Danh sách gồm:   15 thành viên

 

====================================

 

 

vistor counter
Label
vistor counter
  • ©2020 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh
  • Chỉ đạo thực hiện: Hòa thượng Thích Trí Quảng
  • Email: ghpgtphcm@gmail.com
  • Ghi rõ nguồn phatgiaotphcm.vn khi sử dụng thông tin từ website này.